עורך דין תאונות דרכים

תאונות דרכים עשויות להיות קלות, אך מנגד גם אירוע טראומטי ומשנה חיים. מלבד הפגיעה הגופנית והנפשית, עלולות להיות לתאונה גם השלכות כלכליות קשות, כגון אבדן כושר השתכרות, באופן זמני או קבוע, והוצאות רפואיות גבוהות.

עורך דין תאונת דרכים

מהי תאונת דרכים?

לכאורה, נראה כי ההגדרה שלנו ל"מהי תאונת דרכים" היא די פשוטה, ואכן במרבית המקרים הדבר כך, אך כמובן שישנם חריגים.
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 מגדיר כך תאונת דרכים:

"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;".

כלומר, לפי הגדרת החוק, תאונת דרכים היא כל פציעה הנגרמת בעקבות שימוש ברכב מנועי. יחד עם זאת, ביהמ"ש הכירו גם במקרים של פציעה בעת כניסה או יציאה מרכב כתאונת דרכים. כך, גם לגבי פגיעה בעת תיקון הרכב, ובתנאי שתיקון הרכב נעשה בדרך ולא תיקון חצרים.

פיצוי בגין נזק שמקורו בתאונת דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע שבמקרה ומתרחשת תאונת, אין כל חשיבות לסוגיית האשם על מנת לקבל פיצוי. כלומר, גם אם הנהג האשם נפגע במסגרת תאונת דרכים, הוא זכאי לפיצוי. במידה והנפגע הוא הולך רגל, חברת הביטוח של הנהג הפוגע היא זו שתפצה אותו. יחד עם זאת, במסגרת ההליך בבית המשפט לא יצטרכו הצדדים להוכיח אשם או חוסר אשם לצורך הפיצוי, אלא רק כי התרחשה תאונה, כי היה כיסוי ביטוי וכי היה מי שנפגע באופן כזה או אחר בעקבות התאונה.

כאשר מדובר בתאונות דרכים יש שני סוגי נזק שניתן לתבוע בגינם – תביעה על נזק לרכוש ותביעה נזיקין על פגיעה בגוף ו/או בנפש.

בעוד התביעה לפיצוי על נזק לרכוש היא תביעה די פשוטה ומהירה באופן יחסי, הרי שתביעת הנזיקין בשל פציעות בגוף ובנפש היא כבר סיפור אחר. תביעה זו בהכרח מצריכה ייצוג משפטי של עורך דין תאונות דרכים מקצועי ומנוסה ומומלץ להתייעץ עמו כבר בסמוך לקרות התאונה. 

תאונת דרכים נחשבת חריג לדיני הנזיקין, והסוגיות המשפטיות שבה מעוגנות בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים שנחקק בשנת 1975 והמכונה בקצרה חוק הפלת"ד.

פרט לסוגיית האשם בתאונה, קובע חוק זה כי הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מתאונת דרכים ייקבע על פי דין. נקבע כי הגורמים היחידים המוסמכים לקבוע נזק רפואי כתוצאה מתאונת דרכים הם מומחה מטעם בית המשפט, משרד הביטחון וביטוח לאומי.

בתביעות נזיקין לפי פלת"ד על התובע להוכיח שני דברים והם כי התרחשה תאונה (וקיים כיסוי ביטוחי) וכי נגרם נזק.

עורכי דין בתחום זה הם גם מנהלי משא ומתן מיומנים, לעיתים קרובות מתקשרים עם חברות ביטוח כדי להגיע להסדרים המכסים בצורה נאותה את צרכי לקוחותיהם. אם לא ניתן להגיע להסדר הוגן באמצעות משא ומתן, הם מוכנים לייצג את לקוחותיהם בבית המשפט, תוך הצגת התיק במטרה להבטיח פיצוי צודק.

התיישנות – לפי דיני הנזיקין, תביעה לפיצויים בגין פגיעה בתאונת דרכים ניתן להגיש עד 7 שנים מיום האירוע. כאשר מדובר בקטין מרוץ ההתיישנות יחל עם הגיעו לגיל 18. כלומר, מרגע הגיעו לגיל 18 הוא יוכל לתבוע בתוך 7 שנים – עד הגיעו לגיל 25.

על מורכבות תביעת הנזיקין

תאונות דרכים, בפרט אלו שנזק ופגיעה בצידן, הן ללא ספק משבר עבור הנפגע. אם לא די בכך, כעת, על מנת לקבל את הפיצוי המגיע לו, על הנפגע להתמודד בזירה חדשה – היא הזירה המשפטית. תביעות נזיקין בכלל, ובהן גם תביעות לפיצוי בגין תאונות דרכים, הן תביעות מורכבות. אף שרבות מהן מסתיימות בפשרה, במידה והן מתנהלות עד סופן, הן גם עלולות להימשך זמן רב.

כאן בא לידי ביטוי ביתר שאת הצורך בעורך דין תאונות דרכים מקצועי ומיומן. עורך דין שידע לגבש אסטרטגיה משפטית עבור הנפגע, להרכיב את התביעה, כך שיסודות התביעה – תאונה ונזק – יובילו לפיצוי הנדרש בהתאם למקרה.

תביעת הנזיקין בעקבות תאונת הדרכים כוללת גם את הנזק שנגרם ושייגרם בעתיד לנפגע, ככל שניתן להעריך נזק זה. כלומר, על הפיצוי לכלול גם תשלום עבור הפגיעה בשכר בעבר ובעתיד, בהתאם למגבלות שנגרמו לנפגע, פיצוי על הוצאות רפואיות והוצאות נוספות וכן פיצוי עבור כאב, סבל ועוגמת נפש.

בתביעות לפיצוי בגין תאונות דרכים, לעורך הדין כובעים שונים. מחד הוא מעין "חוקר תאונות" לצורך הוכחת קיומה של התאונה, בכובעו השני עליו להיות מנוסה בתחום הנזיקין, להיעזר במומחים רפואיים לצורך הגשת חוות דעת רפואיות כנדרש, על מנת להוכיח את הנזק בגוף ובנפש שנגרם לתובע. בכובעו השלישי משמש עורך דין תאונות דרכים כפסיכולוג וכמלווה האישי של התובע ברכבת ההרים הזו ועד להגעה ליעד ולמיצוי הזכויות.

עורך דין תאונות אופנוע

על המורכבות של תאונות הדרכים בכלל כבר עמדנו. כאשר מדובר בתאונות אופנוע המורכבות עלולה להתרחב מההיבט הביטוחי.
בישראל, הסטטיסטיקה של תאונות אופנוע היא עגומה ביותר. לפי נתוני עמותת "אור ירוק", נהגי אופנוע (592 נפגעים) מהווים 22% מכלל הפצועים קשה בתאונות דרכים בשנת 2023.

לפי החוק בישראל, רוכבי האופנוע, ככל נהג אחר, מחויבים בביטוח חובה לצורך כיסוי ביטוחי במקרה של תאונה. אולם בשל הסטטיסטיקה הקשה של תאונות אופנוע, מדובר בביטוח יקר ביותר ולכן, רבים מרוכבי האופנוע מעדיפים לרכוש פוליסת ביטוח זולה וחלקית יותר, אך זו אינה מכסה אותן בתאונות דרכים במקרים מסוימים של פגיעות קלות באופן יחסי.

תופעה נוספת שצוברת תאוצה בקרב רוכבי האופנוע, על רקע התייקרות פוליסות הביטוח, היא ויתור באופן מוחלט על כיסוי ביטוחי. מלבד העובדה שמדובר בעבירה על החוק, מדובר בצעד מסוכן ביותר, שכן במידה והנהג ייפגע בתאונה או יפגע באחר, הוא עלול לשלם את מלוא הפיצוי בעצמו.

נפגעת בתאונת דרכים או בתאונת אופנוע? זה מה שעליך לעשות!

במקרה של תאונות דרכים, כולל תאונות אופנוע, יש חשיבות גדולה לתיעוד האירוע. זאת על מנת להוכיח בהמשך שאכן התקיימה תאונת דרכים כהגדרתה בחוק. מומלץ לצלם את זירת התאונה, לאסוף פרטים של עדי ראיה לתאונה וגם לדווח למשטרה.

תיעוד נוסף חשוב הוא בהיבט של הנזק שנגרם בעקבות התאונה. יש לפנות בהקדם לטיפול רפואי ולהקפיד על תיעוד ושמירה של כל המסמכים הרפואיים, קבלות על הוצאות רפואיות, נסיעות, הסתייעות בגורם שלישי וכן הלאה.

התייעצות עם עורך דין תאונות אופנוע ועורך דין תאונות דרכים היא חשובה כבר מתחילת הדרך, סמוך למועד התאונה. עורך דין מיומן ידע לכוון את התובע באיסוף החומרים והמסמכים הרלוונטיים לצורך התביעה ועל מנת שיוכל להוכיח את טענותיו.

*המידע המוצג כאן הוא כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי.

דילוג לתוכן